Aby zarejestrować się na Swinging Heaven musisz mieć ukończone 18 lat

Dostęp przez osoby poniżej 18. roku życia jest surowo zabroniony.

Jeśli nie spełniasz warunków niezbędnych do korzystania z witryny, kliknij tutaj, aby opuścić portal.

Regulamin dostępu na Swinging Heaven

Zapoznaj się z treścią regulaminu, który zawiera ważne informacje na temat praw i obowiązków użytkowników. Możesz go również wydrukować, klikając ikonę drukarki w wyszukiwarce.

Aby zrezygnować z naszych usług, które oferujemy zgodnie z Twoimi prawami określonymi w podpunkcie 4.5, poinformuj nas o tym. Najprostszym sposobem zamknięcia konta jest przejście przez proces rezygnacji na naszym portalu. Możesz również wysłać nam wiadomość e-mail. W tym przypadku pamiętaj, aby podać swoją nazwę użytkownika oraz wszystkie dane kontaktowe. Pomoże to nam w identyfikacji konta. Jeśli powiadomienie o rezygnacji z konta zostało wysłane drogą mailową lub pocztową, Twoje konto przestanie działać w dniu, w którym powiadomienie zostało wysłane. Jeśli chcesz się z nami skontaktować z jakiegokolwiek innego powodu, na przykład aby złożyć skargę, wyślij nam wiadomość e-mail.

O nas

Swinging Heaven to portal prowadzony przez firmę Symbios Solutions Limited, której biuro zarejestrowane jest pod adresem Symbios Solutions Ltd., 16-18 Barnes Wallis Road, Segensworth East, PO15 5TT, United Kingdom ("Spółka"). Numer rejestracyjny spółki to 4316056. Numer VAT to 758224319.

Ogólne

1. Wstęp

1.1 Przed subskrybowaniem do Swinging Heaven (strony), zapoznaj się z zasadami

1.2 Klikając 'Zgadzam się' podczas subskrypcji, użytkownik zgadza się być prawnie zobowiązanym do postępowania zgodnie z niniejszy regulaminem, który od czasu do czasu może ulegać zmianie lub pojawiać się na portalu.

Jeśli nie zgadzasz się z określonym przez nas regulaminem, natychmiast opuść portal.

2. Charakter portalu

2.1 Swinging Heaven to portal dla swingersów, do którego można zarejestrować się zupełnie za darmo. Na witrynie znajdziesz system ogłoszeń ze zdjęciem, forum, kamery internetowe, czat na żywo, porady i informacje na wszelkie tematy dotyczące swingersów w % the_country.

2.2 Nie możemy zagwarantować, że każdy użytkownik ma 18 lat. Aby korzystać z zaawansowanych funkcji portalu (które wymagają płatności), użytkownicy muszą zweryfikować swój wiek, korzystając z dodatkowych metod weryfikacji.

2.3 Nie zezwala się na dodawanie nagich zdjęć, na których osoba ma lub wygląda na mniej niż 18 lat. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania praw ustanowionych przez państwo, na terenie którego się znajdują i muszą działać zgodnie z nim. Nie możesz udzielać pozwolenia na pokazywanie się na kamerze komukolwiek kto ma lub wygląda na mniej niż 18 lat. Wedle własnego uznania możemy usunąć zdjęcia, które według nas nie są zgodne z prawem lub pokazują osobę poniżej 18 roku życia.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zdjęć i zbanowania użytkownika oraz, jeśli uznamy to za konieczne, zgłoszenie go na policję lub do innych odpowiednich organów. Zawsze szanuj innych i działaj w granicach prawa. Zachęcamy wszystkich do traktowania siebie nawzajem z szacunkiem. Nie należy używać funkcji portalu ("usług") do grożenia, nękania, śledzenia lub maltretowania użytkowników. Prosimy o powstrzymanie się od wyrażania wszystkich przejawów nietolerancji, rasizmu i homofobii.

Nie należy rozpowszechniać obrazów, zdjęć lub danych osobowych znajdujących się, skopiowanych lub ściągniętych z portalu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania zdjęć użytkowników bez uprzedniego wyjaśnienia.

Nie zezwala się na korzystanie z usług portalu w celu publikacji, rozpowszechniania lub szerzenia zniesławiających, naruszających prawo, obscenicznych lub innych niezgodnych z prawem treści lub informacji.

Użytkownicy, którzy chcą publikować swoje nagie zdjęcia, muszą mieć ukończone 18 lat.

3. Warunki dostępu do usług online

3.1 Subskrypcja Swinging Heaven jest darmowa. Płatność wymagana jest w przypadku gdy użytkownik chce rozszerzyć konto i uzyskać nieograniczony dostęp do całego portalu. Akceptując dane użytkownika, udzielamy mu niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z naszych usług. Niniejsza licencja na korzystanie z naszych usług i materiałów stron trzecich, które stanowią część usług ("Materiały") jest przyznawana na warunkach niniejszej umowy.

3.2. W odniesieniu do usług:

(a) Możesz:

(i) Materiały należy wyświetlać elektronicznie na jednym komputerze i przez jedną osobę;

(i) Pobieranie i przechowywanie jednejkopii materiałów w czytelnej formie dla urządzenia; i

(iii) drukowanie jednej kopii materiałów.

(b) Nie możesz:

(i) Pobierać, przechowywać, odtwarzać, przesyłać, wyświetlać, kopiować, rozpowszechniać lub używać materiałów w sposób inny niż wymieniony w znajdującym się powyżej podpunkcie 3.3(a);

(ii) Oferować sub-licencji, wynajmu, leasingu, transferu lub próbować przepisywać praw do materiałów komukolwiek innemu;

(iii) Rozpowszechniać materiałów w sieci;

(iv) korzystać z materiałów w jakikolwiek sposób, przesyłać lub eksportować materiałów lub ich kopi do jakiegokolwiek kraju, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami; lub

(v) pozwalać na korzystanie z materiałów osobom innym niż określonym w regulaminie.

3.3 Użytkownik akceptuje, że ponosi odpowiedzialność za poufność i korzystanie z nazwy użytkownika i hasła oraz zobowiązuje się do nieprzesyłania ani odsprzedawania konta osobom trzecim. Jeśli uważasz, że Twoje konto przestało być bezpieczne natychmiast zmień hasło w sekcji 'Ustawienia'.

3.4 Materiały prezentowane są wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego i zabrania się ich odsprzedawania.

3.5 Jeśli niniejsze warunki użytkowania zostaną prze Ciebie naruszone, możemy w dowolnym czasie wypowiedzieć lub zawiesić korzystanie przez Ciebie z usług. Portal moderowany jest przez moderatorów, którzy tak samo jak administratorzy mogą modyfikować, zmieniać i usuwać wszelkie komentarze w jakiejkolwiek części portalu.

4. Płatności

PAMIĘTAJ, ŻE ZŁOŻYŁEŚ/AŚ WYRAŹNY WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZED UPŁYWEM TRAWAJĄCEGO 14 DNI OKRESU REZYGNACJI.

4.1. Aby uzyskać dostęp do usług wymagana jest płatność kartą debetową lub kredytową, czekiem lub przekazem pocztowym. Płatność za roczną subskrypcję pobierana jest jednorazowo lub miesięcznie.

Ważne informacje na temat rozliczenia

4.2 COROCZNE OPŁATY

W ramach subskrypcji, opłata pobierana jest w całości z Twojej karty.

4.3 TYGODNIOWE, MIESIĘCZNE I INNE TYPY OPŁAT

Jeśli zmienisz typ subskrypcji na płatność tygodniową lub miesięczną lub rozszerzenie konta obejmuje płatność miesięczną, płatność będzie pobierana z Twojego konta zgodnie z określonymi warunkami płatności dopóki nie anulujesz usługi. Pamiętaj: jeśli chcesz anulować subskrypcję najpierw NALEŻY anulować płatność. W przeciwnym razie płatność będzie nadal pobierana z Twojego konta bez prawa do zwrotu.

Aby zobaczyć, jak anulować subskrypcję, kliknij tutaj.

Po anulowaniu karta kredytowa nie zostanie automatycznie obciążona w celu odnowy abonamentu. Twój typ konta zostanie obniżony dopóki nie zdecydujesz się dokonać kolejnej płatności.

4.4 Swinging Heaven ma prawo odmówić złożonej przez Ciebie prośby o subskrypcję. Jeśli prośba zostanie prze nas przyjęta, potwierdzenie akceptacji zostanie wysłane do Ciebie drogą elektroniczną ("potwierdzenie") na adres e-mail podany podczas rejestracji. Jako że świadczenia usług rozpoczynają się od momentu potwierdzenia, zgodnie z zasadami ochrony konsumentów z 2000 roku (Sprzedaż na odległość) nie możesz anulować tejże umowy.

4.5. PRAWO DO REZYGNACJI

Zgodnie z umowami konsumenckimi (Przepisy na temat informacji, anulowania i dodatkowych opłat z 2013 roku (SI 2013/3134)) (przepisy o umowach konsumenckich), masz prawo zrezygnować z usług ponieważ złożyłeś/aś wyraźny wniosek o świadczenie usług przed upływem terminu 14 dni ("okres rezygnacji"). Jeśli chcesz anulować zgłoszenie, wyślij do nas wypełniony ówcześnie formularz rezygnacji. Prośba o rezygnację z usług złożona w inny sposób nie zostanie przyjęta.

4.6, Użytkownik zobowiązuje się do przekazania poprawnych danych wymaganych do subskrypcji, do używania własnej karty kredytowej lub debetowej i do zapewnienia, że na koncie znajdują się wystarczające środki na pokrycie kosztów subskrypcji. Zastrzegamy sobie prawo do uzyskania weryfikacji danych karty kredytowej lub debetowej przed rozpoczęciem świadczenia dowolnych usług.

5. Gwarancja i zwroty

5.1 Gwarantujemy, że:

(a) Mamy prawo udzielenia użytkownikowi licencji do materiałów; i

(b) Usługi będą przez nas udzielane z zachowaniem należytej staranności i uwagi.

5.2 W przypadku reklamacji, skontaktuj się z nami mailowo. Dochowamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie w ciągu najbliższych 48 godzin.

5.3 Gwarantujesz, że zawsze będziesz postępować zgodnie zZasadami dozwolonego korzystania i zasadami korzystania z pokoi rozmów. Informacje o nich można znaleźć w portalu po uzyskaniu dostępu do danej usługi.

6. Zmiany w usługach online

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub korekty, modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania udzielania dowolnego aspektu usługi, w tym dostępu do nich. Chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, wszelkie nowe funkcje podporządkują się niniejszym warunkom. Należy pamiętać, że chociaż staramy się zapewnić, że zawartość naszej strony internetowej i/lub usługi są prawidłowe, strona internetowa i/lub usługi mogą zawierać błędy typograficzne lub inne nieścisłości.

7. Podawane przez Ciebie informacje

7.1 Następujące informacje odnoszą się do wszelkich danych, podawanych przez Ciebie na przykład podczas rejestracji lub procesu subskrypcji:

Upoważniasz nas do korzystania, przechowywania lub przetwarzania danych osobowych dotyczących lub identyfikujących użytkownika, do których dostęp możemy uzyskać za pośrednictwem naszej strony internetowej; w tym, ale nie ograniczając do imienia i nazwiska oraz adresu użytkownika oraz innych danych niezbędnych do świadczenia przez nas usług.

Należy upewnić się, że podane przez Ciebie dane osobowe są dokładne i kompletne oraz że wszystkie stosowne szczegóły rejestracji zawierają poprawne imię i nazwisko, adres i inne wymagane informacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Twoich danych, zapoznaj się z treścią polityki prywatności tutaj.

7.2 Należy pamiętać, że dane użytkowników NIGDY nie są używane lub odsprzedawane osobom trzecim, z wyjątkiem sprzedaży firmy. Podane przez Ciebie informacje NIGDY nie zostaną użyte do celów innych niż cele administracyjne, dzięki którym możesz w jak najlepszy sposób korzystać z oferowanych przez nas usług. Użytkownicy sami kontrolują dostęp do zdjęć i sekcji forum na portalu, co zapewnia im anonimowość. Zachęcamy do skonfigurowania kontroli w celu upewnienia się, że nie będziesz otrzymywać niechcianych wiadomości spam na pocztę e-mail.

7.3 Używamy plików cookie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności tutaj. W skrócie, pliki cookie używane są do anonimowego gromadzenia informacji statystycznych na temat ruchu sieciowego na portalu.

8. Bezpieczeństwo

Jesteś w pełni odpowiedzialny/a za użytkowanie i ochronę prywatności swojej nazwy użytkownika, weryfikacji e-mail i otrzymanych od nas lub samodzielnie wybranych haseł. Nie zezwala się na przekazywanie lub transfer tychże informacji osobom trzecim. Jeśli zaobserwujesz nieautoryzowane użycie hasła lub jakiekolwiek inne naruszenie prywatności, natychmiast nas o tym poinformuj.

9. Zastosowanie materiałów online

9.1 Kontrolujemy i obsługujemy stronę z naszych biur mieszczących się w Wielkiej Brytanii. Rozumiesz, że jeśli materiały publikowane w naszych usługach dostarczane są przez osoby trzecie, nie mamy nad nimi kontroli i w jakikolwiek sposób nie aprobujemy ich treści. Wszelkie materiały publikowane przez osoby trzecie umieszczane są na stronie w dobrej wierze, ale nie ponosimy odpowiedzialności (w zakresie dopuszczalnym przez prawo) za poprawność tychże materiałów (online czy offline) oraz ich użycie. Użytkownik przyjmuje całkowitą odpowiedzialność i ryzyko za używanie materiałów i usług.

Nie dajemy i nie sugerujemy gwarancji na to, że udostępnianie materiałów czy usług na terenie jurysdykcji innej niż brytyjskiej jest zgodne z prawami i przepisami tychże krajów. Stosownie do powyższego, jeśli udostępnianie usług, materiałów lub jakiejkolwiek ich części jest zabronione na terenie Twojej jurysdykcji lub Tobie (ze względu na narodowość, miejsce pobytu itp), usługi te lub odpowiednie materiały nie są oferowane w Twojej subskrypcji i musisz niezwłocznie przestać korzystać z naszych usług. Akceptujesz, że jeśli mieszkasz poza terenem Wielkiej Brytanii, masz pewność, że subskrybując do serwisu robisz to legalnie. Nie ponosimy odpowiedzialności (w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo) za wszelkie koszta, straty lub uszkodzenia wynikające z uzyskania lub próby uzyskania dostępu do serwisu przez osoby znajdujące się na terenie jurysdykcji innej niż brytyjska lub które są nominantami lub powiernikami obywateli lub rezydentów innych krajów.

10. Prawa autorskie i nadzór

10.1 Zawartość serwisu chroniona jest przez międzynarodowe prawa autorskie i inne prawa dotyczące własności intelektualnej. Właścicielem tych praw jest firma, jej podmioty stowarzyszone lub inni licencjodawcy. Wszystkie nazwy firmowe oraz loga pojawiające się na stronie internetowej lub wymienione w usługach są znakami towarowymi, usługowymi lub nazwami handlowymi należącymi do ich właścicieli, w tym nas.

10.2 Wnosząc wkład do treści strony lub publikując posty na jakiejkolwiek witrynie firmy, zgadzasz się na udzielenie firmie wieczystej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji i sublicencji na używanie, reprodukcję, modyfikowanie, przystosowanie, publikację i egzekwowanie praw autorskich na całym świecie związanych z Twoim wkładem.

Zgodnie z podpunktem 10.1, wnosząc wkład do treści stron internetowych firmy:

(a) Gwarantujesz, że Twój wkład to Twoja oryginalna praca, która nie służy zniesławieniu i jest zgodna z prawem;

(b) Zabezpieczasz firmę i jej podmioty stowarzyszone przed wszelkimi kosztami prawnymi, zniszczeniami i innymi kosztami, które mogą wyniknąć z powodu naruszenia przez Ciebie tejże gwarancji.

11. Strony, do których pojawiają się linki

Nie składamy oświadczeń dotyczących innych stron internetowych, do których użytkownicy mają dostęp za pośrednictwem serwisu. Uzyskując dostępu do jakiejkolwiek innej witryny użytkownik rozumie, że jest ona niezależna od nas i że nie mamy żadnej kontroli nad jej zawartością lub dostępnością. Dodatkowo, link do jakiejkolwiek innej strony internetowej nie oznacza, że popieramy lub przyjmujemy jakąkolwiek odpowiedzialność za jej treści lub użycie i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub rzekomo spowodowane przez nią; w związku z korzystaniem z nią; lub bazowaniem na treściach, dobrach lub usługach dostępnych lub za pośrednictwem innych witryn lub zasobów. Wszelkie obawy dotyczące zewnętrznych linków należy kierować do administratora lub webmastera tejże witryny.

12. Dostępność usług online

Staramy się udostępniać usługi, ale nie możemy zagwarantować, że będą one działać nieprzerwanie, bez przeszkód lub bezbłędnie i nie przyjmujemy odpowiedzialności za ich niedostępność. Nie należy próbować zakłócać funkcjonowania serwisu, a w szczególności nie wolno podejmować prób obejścia zabezpieczeń, manipulowania, włamywania się lub w inny sposób zakłócania działania jakiegokolwiek systemu komputerowego, serwera, witryny, routera lub innego urządzenia podłączonego do internetu.

13. Odpowiedzialność

13.1 Wykluczamy wszelką odpowiedzialność wyrażoną lub sugerowaną przez zasady, reguły, gwarancje, oświadczenia czy zatwierdzenia dotyczące materiałów, serwisu, portalu lub wszelkich informacji lub usług oferowanych przez portal.

13.2 Nie przyjmujemy odpowiedzialności za wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub za utratę danych, zysków, przychodów lub działalności (bezpośrednio czy pośrednio) niezależnie od ich przyczyny, nawet jeśli były one możliwe do uniknięcia. W okolicznościach, w których użytkownik ponosi straty lub szkody wynikające lub związane z oglądaniem, korzystaniem lub wydajnością serwisu lub materiałów, nie przyjmujemy odpowiedzialności za straty lub szkody, niezależnie czy zostały poniesione ze względu na niedokładność, błędy, zaniechania itd ze strony firmy, naszych usługodawców, agentów lub każdej innej osoby lub podmiotu.

13.3 Bez uszczerbku dla powyższego, nie akceptujemy odpowiedzialności za wszelkie działania lub wydarzenia organizowane przez użytkowników serwisu i reklamowane na stronie. Korzystanie z moderatorów, operatorów, operatorów pokoi rozmów i innych administratorów nie sugeruje, że firma i jej podmioty stowarzyszone posiadają wiedzę na temat treści strony.

13.4 Nie gwarantujemy, że funkcje strony lub serwisu będą działały w sposób nieprzerwany i bezbłędny; że usterki będą naprawiane oraz że strona i serwer udostępniające Swinging Heaven są wolne od wirusów i błędów.

13.5 Nie przyjmujemy odpowiedzialności za problemy związane z używaniem przestarzałego oprogramowania lub oprogramowania, którego nie można zaktualizować, co powoduje brak dostępu do poszczególnych części strony.

13.6 Nie akceptujemy odpowiedzialności za treści dodawane przez użytkowników, które mogą naruszać uprzednio istniejącą ochronę praw autorskich.

13.7 Ograniczenia i wykluczenia ustawy nie wpływają na prawa użytkownika.

14. Ogólne

14.1 W dowolnym momencie możemy przypisać, przekazać, wprowadzić zmiany lub zlecić którekolwiek lub wszystkie prawa i obowiązki firmy wynikające z tychże warunków.

14.2 Od czasu do czasu możemy zmienić regulamin portalu i opublikować jego nową wersję. W skutek tego wszelkie użytkowanie serwisu podlegać będzie tejże wersji regulaminu. Zalecamy regularnie wracać do niniejszego regulaminu, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami.

14.3 Niniejszy Regulamin wraz z polityką prywatności, formularzem prośby o subskrypcję oraz informacjami na temat form płatności, traktowane są jako całościowa umowa między użytkownikiem a firmą. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza umowa nie została zawarta w oparciu o wszelkie deklaracje, gwarancje lub oświadczenia złożone przez firmę lub osobę trzecią. Użytkownik nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich praw do odszkodowania i/lub odstąpienia od niniejszych warunków ze względu na wszelkie nieprawidłowe informacje (inne niż świadome wprowadzanie w błąd), które nie są zawarte w regulaminie, zasadach dozwolonego korzystania, zasadach korzystania z pokoi rozmów, polityce prywatności, formularzu zamówienia i informacjach na temat metod płatności.

14.4 Jeżeli dowolne postanowienie lub określenie niniejszego regulaminu stanie się lub zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie lub określenie zostaną wyłączone i usunięte z regulaminu.

14.5. Regulamin oraz użytkowanie przez Ciebie portalu podlegają prawu angielskiemu. Oznacza to, że podlegasz niewyłącznej jurysdykcji sądu angielskiego.

14.6 Z wyjątkiem obowiązku płatności, ani użytkownik, ani Swinging Heaven nie ponoszą odpowiedzialności za niewypełnianie względem siebie obowiązków z powodu przyczyn niezależnych od użytkownika lub firmy.

14.7 Niewykonanie lub opóźnienie w egzekwowaniu obowiązków lub korzystania z praw określonych w regulaminie nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub jego usunięcia.

14.8 Ten regulamin nie daje praw wszelkim osobom lub stronom (innym niż użytkownik i/lub firma) zgodnie z Aktem o kontraktach (prawa osób trzecich) z 1999 roku.

15. Zastępstwo

Ten regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe regulaminy określające korzystanie z serwisu.